Elinizdeki tek gerçek şey

İnsanların çoğu yaşamları için endişe eder ve bunu haklı dedikleri mazeretler ile savunurlar. Gerçi her tür zihinsel durumu savunmak için mantık kullanılarak mazeretler üretilse de bunun sadece kişisel bir bakış açısı olduğu gerçeğini değiştirmez. Yaşam süresi boyunca sürekli geleceğe yansıtılmış düşüncelerdeki ben karakterinin daha iyi bir yaşama sahip olması, daha rahat yaşaması, sıkıntılardan kurtulması veya tam tersi pişmanlıkları düşünmesi veya geçmişte yaşanılan şeylere takılı şekilde yaşam sürmeyi doğal kabul ederler. Bu doğal kabul edilen yaşam hızla sürerken zihin bir sonraki adıma geçer durur. Ömrünün sonuna gelen kişi olgunluğa biraz erişme şansı yakalayabilirse görebileceği şey aslında yaşamamış olduğu olacaktır. Çünkü yaşamı boyunca elindeki tek gerçek şey olan içinde bulunduğu anı sürekli es geçmiş ve onu gelecekte edinebileceği belki konfor, belki maddi veya manevi ihtiyaçlar için harcamış olduğunu görebilir.

İnsanın bir an durup kendisine bakması tüm bunları çözebilir. Çünkü zihinden ne düşünce geçerse geçsin, hangi koşullar olursa olsun, ne kadar mantıklı görünürse görünsün elindeki tek gerçek şey içinde bulunduğu andır ve bunu hiç bir düşünce değiştiremez. Evet, değiştiremez sadece üstünü örtebilir. Gerek maddi hedefler, gerek manevi hedefler hatta aydınlanma denilen hedef için bile sürekli es geçilen tek şey şu andır. Büyük ustalar bunun için çoğu sözlerinde hedefler koymamış, hep insanın dikkatini an ’a çevirmeye davet etmiştir. Maalesef bugün an ’da kalmak çok kullanılan yani herkesin dilinde olan ama amacından ve içeriğinden saptırılmıştır bir tanım haline dönüşmüştür. Kişisel gelişimciler dahi eğitimlerinde buna yer vererek zihinsel hedef veya günü yaşamak ile bunu karıştırmışlardır.

Elinizdeki tek gerçek şey içinde bulunduğunuz andır! Daha ne kadar rüyada yaşamaya devam edeceksiniz?

Eğitimlerimde anlatmaya çalıştığım temel şey aslında gerçekte kalmaktır. Yani anda kalmayı gerçekte kalmak gibi tanımlarım. Bunu bu şekilde daha verimli açıklayabilirim. İnsanın tüm yaşamını düşünceler içerisinde geçirmesi büyük bir trajedidir. Yaşam önünde dururken, o yaşamın negatif veya kötü bir kopyasının rüyasını görmektedir. Çünkü duyular ile algılanan her şeyi düşünceler ile değerlendirmekte ve bu düşüncelerin çoğunluğu negatif içerikle bunu değerlendirir. Zihnin doğası için ‘Özgürlüğe Giden Yol’ kitabını incelemek çok daha verimli bir destek sunacaktır. Eğitimlere katılan kişilere hep en basit yoldan gitmelerini tavsiye ederim. Nedir basit yol? Bir tarafta sabah uyandıktan sonra başlayan ve gece uyuyana dek süren düşünceler, bir tarafta bu düşünceler sürerken yaşamı kaçırmak. Aslında bu kadar basit bir yaklaşım insanı özgürlüğe götürebilir. Biraz farkındalığa ihtiyaç duyuyoruz ama çevremiz veya dünya ile ilgili değil, kendimiz ile ilgili bir farkındalıktan bahsediyorum. Şüphesiz çoğu kişi çevresini, çevresindeki insanları, dünyayı çok iyi analiz eder ve güzelce kendi düşüncelerinde oluşturduğu yargılar ile yargılayabilir. Tüm bunlar yapılırken çoğunlukla bunlar görünür ama bunları yargılayan düşüncelerin kaynağı sorgulanmaz. Her düşünceyi mutlak gerçek kabul edip sahiplenerek bir sonraki, bir sonraki düşünce diye yaşam akıp gidiyor. Gerçekten bu düşünceler bu kadar mı önemli, yaşamım denilen şey hiç yaşanmıyorsa ne kadar gerçek olabilir? Bir an durun, ne söylediğime dikkat edin ve ardından kendi yaşamım dediğiniz şeye bir bakın. Siz şu ana kadar yaşamı kaçırmış olabilir misiniz?

En büyük ironi yaşamınız için bu kadar çalışıp didinip, daha iyisini elde etmeye çalışıp sonunda baktığınızda hiç yaşamadığınız bir sürecin geçmiş olmasıdır. Ve her zamanki gibi bunlara yine mantıklı bir açıklama getirip insanın kendini rahatlatmasıdır.

Tarkan Küçükaksu

 

Yazar ve Danışman

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked*

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.